نام فارسی قطعه: فیلتر هواکش

نام انگلیسی قطعه: ELEMENT SUB-ASSY, AIR CLEANER FILTER


شماره فنی: 1780128030

کد قطعه: 17801-28030

قیمت: 9,178,300 ریال

10 عدد موجود در انبار

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  ES / ASV60L-BETGKC
لکسوس  /  ES / ASV60L-BETGKV
لکسوس  /  ES / ASV60L-BETGKW
تویوتا  /  کمری / ACV40L-CEMSKA
تویوتا  /  کمری / ACV40L-CEAGKA
تویوتا  /  کمری / ACV40L-AEANKA
تویوتا  /  کمری / ACV40L-DEADKV
تویوتا  /  کمری / ACV40L-DEANKV
تویوتا  /  کمری / ACV40L-DEMDKV
تویوتا  /  کمری / ACV40L-DEASKV
تویوتا  /  کمری / ACV40L-DEMSKV
تویوتا  /  کمری / ACV40L-DEMNKV
تویوتا  /  کمری / ASV50L-DETDKV
تویوتا  /  کمری / ASV50L-DETSKV
تویوتا  /  کمری / ASV50L-DETNKV

تامین کننده: بازرگانی سادکو
موجودی: 10
قیمت: 9,178,300 ریال
تامین کننده: پروشات خودرو شرق
موجودی: 3
قیمت: 9,775,000 ریال

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020