نام فارسی قطعه: فیلتر هواکش

نام انگلیسی قطعه: ELEMENT SUB-ASSY, AIR CLEANER FILTER


شماره فنی: 1780138011

کد قطعه: 17801-38011

قیمت: 10,340,250 ریال

3 عدد موجود در انبار

نکته: این قطعه جایگزین قطعات زیر می باشد

1780138010

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  ES / AVV60L-BEXGBW
لکسوس  /  ES / AVV60L-BEXGBC
لکسوس  /  LS / USF41L-AEZGKV
تویوتا  /  راوفور / ASA42L-ANTXKV
تویوتا  /  راوفور / ASA44L-CNTGKK
تویوتا  /  راوفور / ASA44L-ANTMKV
تویوتا  /  راوفور / ASA44L-ANTGK
تویوتا  /  راوفور / ASA42L-ANTGKV
تویوتا  /  راوفور / ASA44L-ANTXKV
تویوتا  /  راوفور / ASA44L-ANTGKV
تویوتا  /  کمری / AVV50L-CEXNBA
تویوتا  /  کمری / AVV50L-AEXNBW
تویوتا  /  کمری / AVV50L-CEXGBA

تامین کننده: بازرگانی سادکو
موجودی: 3
قیمت: 10,340,250 ریال
تامین کننده: پروشات خودرو شرق
موجودی: 3
قیمت: 11,475,000 ریال

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020