نام فارسی قطعه: فیلتر هواکش

نام انگلیسی قطعه: ELEMENT SUB-ASSY, AIR CLEANER FILTER


شماره فنی: 1780138030

کد قطعه: 17801-38030

قیمت: 10,848,550 ریال

9 عدد موجود در انبار

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  LX / URJ201L-GNZGKC
لکسوس  /  LX / URJ201L-GNTGKV
تویوتا  /  لندکروز / UZJ200L-GNANKV
تویوتا  /  لندکروز / UZJ200L-GNAEKV
تویوتا  /  لندکروز / GRJ200L-GNANKV
تویوتا  /  لندکروز / GRJ200L-GPANKV
تویوتا  /  لندکروز / URJ202L-GNTEKV

تامین کننده: بازرگانی سادکو
موجودی: 9
قیمت: 10,848,550 ریال
تامین کننده: پروشات خودرو شرق
موجودی: 2
قیمت: 12,325,000 ریال

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020