نام فارسی قطعه: فیلتر هواکش

نام انگلیسی قطعه: ELEMENT SUB-ASSY, AIR CLEANER FILTER


شماره فنی: 1780131131

کد قطعه: 17801-31131

قیمت: 10,518,750 ریال

9 عدد موجود در انبار

نکته: این قطعه جایگزین قطعات زیر می باشد

1780131130

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  ES / GSV60L-BETGKC
لکسوس  /  ES / GSV60L-BETGKW
لکسوس  /  ES / GSV60L-BETGKV
لکسوس  /  NX / AGZ15L-AWTLTV
لکسوس  /  NX / AGZ15L-AWTLTA
لکسوس  /  NX / AGZ15L-AWTLTW
لکسوس  /  RX / GGL15L-AWTGKV
لکسوس  /  RX / GGL15L-AWTGKW
لکسوس  /  RX / AGL25L-AWTGZW
تویوتا  /  اریون / GSV50L-JETGKV
تویوتا  /  اریون / GSV50L-JETSKV
تویوتا  /  اریون / GSV50L-JETDKV

تامین کننده: بازرگانی سادکو
موجودی: 9
قیمت: 10,518,750 ریال

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020