نام فارسی قطعه: فیلتر هواکش

نام انگلیسی قطعه: ELEMENT SUB-ASSY, AIR CLEANER FILTER


شماره فنی: 1780131120

کد قطعه: 17801-31120

قیمت: 10,848,550 ریال

4 عدد موجود در انبار

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  ES / GSV40L-BETGKV
لکسوس  /  ES / GSV40L-BETGKC
تویوتا  /  راوفور / ACA33L-ANPGKV
تویوتا  /  اریون / GSV40L-JETGKV

تامین کننده: بازرگانی سادکو
موجودی: 4
قیمت: 10,848,550 ریال
تامین کننده: پروشات خودرو شرق
موجودی: 1
قیمت: 11,305,000 ریال

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020