نام فارسی قطعه: فیلتر هواکش

نام انگلیسی قطعه: ELEMENT SUB-ASSY, AIR CLEANER FILTER


شماره فنی: 1780121060

کد قطعه: 17801-21060

قیمت: 6,129,350 ریال

13 عدد موجود در انبار

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

تویوتا  /  پریوس / ZVW50L-AHXEBV
تویوتا  /  پریوس / ZVW50L-AHXEBW
تویوتا  /  c hr / ZYX10L-AHXEBW
تویوتا  /  c hr / ZYX10L-AHXGBW

تامین کننده: بازرگانی سادکو
موجودی: 13
قیمت: 6,129,350 ریال

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020