نام فارسی قطعه: فیلتر هواکش

نام انگلیسی قطعه: ELEMENT SUB-ASSY, AIR CLEANER FILTER


شماره فنی: 1780130040

کد قطعه: 17801-30040

قیمت: 7,699,300 ریال

1 عدد موجود در انبار

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

تویوتا  /  پرادو / TRJ120L-GKPEKV
تویوتا  /  پرادو / TRJ125L-GJPEKV
تویوتا  /  پرادو / TRJ155L-GJPEKV

تامین کننده: بازرگانی سادکو
موجودی: 1
قیمت: 7,699,300 ریال
تامین کننده: پروشات خودرو شرق
موجودی: 3
قیمت: 8,330,000 ریال

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020