نام فارسی قطعه: فیلتر هواکش

نام انگلیسی قطعه: ELEMENT SUB-ASSY, AIR CLEANER FILTER


شماره فنی: 1780130040

کد قطعه: 17801-30040

قیمت: 10,449,050 ریال

1 عدد موجود در انبار

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

تویوتا  /  پرادو / TRJ120L-GKPEKV
تویوتا  /  پرادو / TRJ125L-GJPEKV
تویوتا  /  پرادو / TRJ155L-GJPEKV

تامین کننده: بازرگانی سادکو
موجودی: 1
قیمت: 10,449,050 ریال
تامین کننده: پروشات خودرو شرق
موجودی: 3
قیمت: 11,305,000 ریال