نام فارسی قطعه: فیلتر هواکش

نام انگلیسی قطعه: ELEMENT SUB-ASSY, AIR CLEANER FILTER


شماره فنی: 1780177050

کد قطعه: 17801-77050

قیمت: 8,190,000 ریال

1 عدد موجود در انبار

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

تویوتا  /  c hr / NGX10L-AHXEXW
تویوتا  /  c hr / NGX10L-AHXGXW
تویوتا  /  c hr / NGX10L-AHXNXW
تویوتا  /  c hr / NGX50L-AHXGXW

تامین کننده: پروشات خودرو شرق
موجودی: 1
قیمت: 8,190,000 ریال

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020